Prosjekter

Kongsberg Innovasjon jobber med flere prosjekter. Typisk skjer dette i samarbeid med gründere og mindre bedrifter. Disse anser det som verdifullt å samarbeide med Kongsberg Innovasjon, og Kongsberg Innovasjon får eierandeler for sin innsats. Selskapene er godt fornøyd med denne modellen. Som Stein Foss, gründer, Ocean Saver AS, sa:

Kongsberg Innovasjon bidro med suksessfaktorer som ikke kan kjøpes for penger; industriell ekspertise fra verdensledende bedrifter, industriell tyngde og troverdighet, samt et verdifullt nettverk.

Kongsberg Innovasjon er også involvert i et par større industrielle satsinger med flere aktører fra norsk næringsliv.

Dagens prosjektportefølje gjenspeiler vårt fokus på teknologibaserte virksomheter. Klikk i menyen til venstre for å lese mer om noen av de ulike prosjektene Kongsberg Innovasjon jobber med for tiden.

Kongsberg Innovasjon har også jobbet med flere selskaper som vi har solgt oss ut av. Disse kan du lese mer om under tidligere prosjekter.