Partnere

I tillegg til våre eiere og kongsbergindustrien generelt, har Kongsberg Innovasjon et utstrakt nettverk av samarbeidspartnere.

FoU-miljøer:

Norwegian Institute of Systems Engineering (NISE)
Et institutt under Høgskolen i Buskerud og Vestfold som fokuserer på å utdanne høyt kvalifiserte masterstudenter i Systems Engineering.

Kjeller  Innovasjon
Genererer og utvikler gode ideer fra forskningsmiljøer og næringsliv.

Ipark
Innovasjonspark i Stavanger.

Techmakers
Akselerator.

Inven2
Kommersialisering av forskning fra Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

NTNU Technology Transfer
Jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU og andre forskningsmiljøer i Trondheim.

Prekubator TTO
Arbeider for forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon fra universitetsmiljøet i Stavanger.

Bergen Teknologioverføring
Jobber med kommersialisering av teknologi fra forskningsmiljøene i Bergen.
 

Næringsklynger:

NCE Systems Engineering
Verdensledende nærings- og kompetanseklynge på Kongsberg.

Subsea Valley
Næringsklynge innen subsea olje og gass.

Electric Mobility Norway
Næringsklynge innenfor elektrisk mobilitet.

Finansieringspartnere:

ProVenture
Investerer i teknologiselskapet i oppstartsfasen.

Maturo Kapital
Investerer i bedrifter i sen venture- og vekstfase.

Statoil Technology Invest
Investerer i tidligfaseselskaper innen olje og gass.