Om Kongsberg Innovasjon

Kongsberg Innovasjon er Norges fremste industribaserte inkubator og innovasjonsselskap for utvikling og industrialisering av teknologi.

Kongsberg Innovasjon bidrar til at gründere og mindre bedrifter skaper ny teknologibasert virksomhet. Vi satser på virksomhet som utvikler alt fra redskaper og maskiner til teknikker, systemer eller metoder.

Målet med selskapet er å stimulere til nyskapning og utvikle nye virksomheter sammen med gründere, bedrifter og andre samarbeidsparter.

Det unike samarbeidet med Kongsbergindustrien gjør Kongsberg Innovasjon til Norges fremste industribaserte innovasjonsselskap. Selskapet har kompetanse og et omfattende nettverk som dekker alle faser i et innovasjonssamarbeid, fra utvikling av forretningskonsept og forretningside, til produktutvikling, kommersialisering, industrialisering og internasjonalisering.

Basert på kompetanse og teknologi fra Kongsbergindustrien utvikler selskapet nye og bærekraftige teknologier.