Kontakt Kongsberg Innovasjon

Svein-Olav Torø (daglig leder)
Mobil: +47 98 21 40 15
E-post: svein-olav.toro@k-i.no

Bjørn Trygve Hansen
Mobil: +47 95 85 85 63
E-post: bjorn.trygve.hansen@k-i.no

Harald Inge Aakre
Mobil: +47 95 88 17 58
E-post: harald.inge.aakre@k-i.no

Vidar Solli
Mobil: +47 97 12 46 99
E-post: vidar.solli@k-i.no

Hanne-Mai Eriksen
Mobil: +47 48 14 97 51
E-post: hanne-mai.eriksen@k-i.no

Ingvild Sedahl
Mobil: +47 92 06 54 89
E-post: ingvild.sedahl@k-i.no

Bjørnar A. Trondsen 
Mobil: +47 41 21 83 97
E-post: bjornar.a.trondsen@k-i.no

Ingerid Bakkemoen
Mobil: +47 91 88 26 19
E-post: ingerid.bakkemoen@k-i.no