KI tilbyr

Kongsberg Innovasjon tilbyr gründere og bedrifter en innovasjonsarena med Norges fremste ekspertise på utvikling og industrialisering av høyteknologi.

Sammen skaper vi ny virksomhet innen energi og energieffektive systemer.

Vi fokuserer på fornybar energi, grønne teknologier og teknologier innen olje og gass.

Kongsberg Innovasjon har en unik posisjon i den høyteknologiske industrien, som samlet besitter kompetanse som dekker alle faser i et innovasjonssamarbeid, fra utvikling av forretningskonsept og forretningsidé til produktutvikling, kommersialisering, industrialisering og internasjonalisering.