KI tilbyr

Kongsberg Innovasjon tilbyr gründere og bedrifter en innovasjonsarena med Norges fremste ekspertise på utvikling og industrialisering av høyteknologi.

Sammen skaper vi vekst for ny teknologibasert virksomhet. 

Vi satser på virksomheter som utvikler alt fra redskaper og maskiner til teknikker, systemer eller metoder. 

Kongsberg Innovasjon har en unik posisjon i den høyteknologiske industrien, som samlet besitter kompetanse som dekker alle faser i et innovasjonssamarbeid, fra utvikling av forretningskonsept og forretningsidé til produktutvikling, kommersialisering, industrialisering og internasjonalisering.

Finansiering 

Norske myndigheter utlyser hvert år ut flere milliarder NOK gjennom forskjellige programmer. Det finnes også mange muligheter innenfor EU programmet, Horizon 2020, som er verdens største Forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 80 Mrd Euro fra 2014 – 2020. I og med det store antall programmer er det vanskelig for den enkelte bedrift å ha oversikt over alle muligheter som finnes.

Kongsberg Innovasjon har oversikt og erfaring både på nasjonale og europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammer. Vi tilbyr rådgiving for å identifisere aktuelle tilskuddsordninger samt bistå i strukturering av prosjekter med tilhørende søknadsskriving.

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende møte.