KI tilbyr

Kongsberg Innovasjon tilbyr gründere og bedrifter en innovasjonsarena med Norges fremste ekspertise på utvikling og industrialisering av høyteknologi.

Sammen skaper vi vekst for ny teknologibasert virksomhet. 

Vi satser på virksomheter som utvikler alt fra redskaper og maskiner til teknikker, systemer eller metoder. 

Kongsberg Innovasjon har en unik posisjon i den høyteknologiske industrien, som samlet besitter kompetanse som dekker alle faser i et innovasjonssamarbeid, fra utvikling av forretningskonsept og forretningsidé til produktutvikling, kommersialisering, industrialisering og internasjonalisering.